• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Новини
  • 14 червня відбулося звітування директора КЗ «Гайворонський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – д/с» перед працівниками закладу освіти та громадськістю

14 червня відбулося звітування директора КЗ «Гайворонський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – д/с» перед працівниками закладу освіти та громадськістю

2019-06-14

/Files/images/IMG_20190614_100358.jpg/Files/images/IMG_20190614_100451.jpg

Звіт директора

КЗ «Гайворонский НВК « ЗОШ І – ІІ ст.- д/с»

за виконану роботу у 2018/ 2019 навчальному році

перед громадськістю та педагогічним колективом.

14.06.2019 року

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про освіту», ст. 39 Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, наказу Міністерства освіти і науки України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28.01.2005 № 55, Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних закладів перед педагогічними колективами та громадськістю затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 23.03.2005 № 178, листа відділу освіти Володарської районної державної адміністрації від 14.05.2019 року № 510 « Про проведення звітування керівників закладів освіти про виконану роботу у 2018/2019 навчальному році» сьогодні ми зібралися, щоб вашій увазі запропонувати підсумки роботи навчального закладу за 2018/2019 навчальний рік.

Як директор навчального закладу, у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувався Статутом навчального закладу, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією директора школи, законодавчими документами України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу. Протягом 2018/2019 навчального року мною, як керівником закладу, та педагогічним колективом зроблено певний внесок у підвищення рівня організації освітнього процесу у школі.

І. Загальна характеристика закладу

Комунальний заклад «Гайворонський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І – ІІ ступенів – дитячий садок» Володарської районної ради Київської області розташований на території Гайворонської сільської ради та знаходиться за адресою: вул. Шкільна, 1, село Гайворон, Володарського району, Київської області, 09312, тел. (04569) 5-74-15.

Заклад розміщений в типовому приміщенні, яке складається з 2 поверхів. Його площа становить 3200 м2. Проектна потужність – 294 учнівських місць. Навчально-виховний комплекс знаходиться у комунальній власності.

Станом на 1 вересня 2018 року у школі навчалося 34 учнів, вихованців дитячого садка «Сонечко» – 17.

Основні нормативно-правові документи, які регулюють діяльність закладу освіти, відповідають заявленому типу і статусу закладу.

Навчально-виховний комплекс є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків та Державному казначействі, печатку, штамп, ідентифікаційний номер, бланк із власною назвою.

ІІ. Організація освітнього процесу

Навчально-виховний комплекс складається з двох підрозділів: дошкільного та шкільного.

Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від трьох років до шести (семи) років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти.

У відповідності до методичного забезпечення школи педагогічний колектив у 2018/2019 навчальному році продовжував працювати над науково-методичною проблемою «Розвиток творчого потенціалу учнів шляхом використання інформаційно – комунікаційних технологій навчання».

Розподіл навчального навантаження між учителями проведено відповідно до фаху та кваліфікації за погодженням з виборним органом закладу.Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі кадрів враховувалась фахова підготовка, особисті якості, працездатність, інші характеристики. У Концепції загальної середньої освіти наголошено, що школа - це простір життя дитини; тут вона не готується до життя, а повноцінно живе, і тому всю діяльність навчального закладу слід вибудовувати так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника свого життя.

У навчальному закладі навчання здійснювалось українською мовою. Станом на 1 вересня 2018 року було 4 класи та один клас - комплект.

 У навчально-виховному комплексі створені та функціонують: чотири методичні об'єднання вчителів-предметників (МО вчителів природничо-математичного циклу, керівник Калабернюк Н.П., МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу, керівник Миронюк Л.І., МО вчителів початкових класів та вихователів дитячого садка, керівник Омельченко Л.М., МО класних керівників, керівник Костюченко Н.В.).

Пріоритетними напрямками і завданнями освітнього процессу були:

1. Створення умов для розвитку творчої самореалізації особистості учня.

2. Забезпечення якості освітньої діяльності кожного учасника освітнього процесу.

3. Забезпечення активного втілення у навчально-виховний процес новітніх педагогічних технологій навчання, ІКТ.

4. Забезпечення умов для повноцінного фізичного, духовного здоров’я дітей, розвитку особистості дитини відповідно до національних т загальнолюдських цінностей.

5. Удосконалення системи національно-патріотичного виховання та учнівського самоврядування як необхідної форми громадянського виховання.

Протягом навчального року відбулися засідання педагогічної ради та методичної ради за матеріалами творчих груп.

Згідно плану проводяться шкільні методичні об'єднання. Членами МО були підготовлені доповіді «Моніторинг навчальних досягнень учнів як шлях до підвищення педагогічної майстерності вчителів», «Розвиток пізнавальної активності і самостійності учнів на уроках у початкових класах», «Використання інноваційних технологій на уроках у початкових класах. Інтерактивні методи у структурі уроку з превентивного навчання», «Застосування ІКТ як засібу формування ключових компетентностей», «Розвиток творчої особистості учня та вчителя засобами комп’ютерних технологій».

Але виникають і певні труднощі:

1. Не всі вчителі-предметники використовують можливості комп’ютерного класу.

2. Не всі вчителі-предметники провели підсумки та не оформили звітну документацію за проведені виховні заходи, предметні тижні.

Освітній процес у дитячому садку «Сонечко» забезпечує вихователь Фурманенко Л.М., спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії . Дитячий садок

працює за 8 - годинним режимом перебування дітей в закладі. Зарахування

дошкільного віку до навчально-виховного комплексу здійснюється на безконкурсній основі, відповідно до території обслуговування . 

Різновікову групу укомплектовано відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

Незалежно від місця проживання до закладу зараховуються діти, які виявили бажання навчатися в навчально-виховному комплексі та відвідувати дитячий садок.

ІІІ. Кадрове забезпечення

Освітній процес у КЗ «Гайворонський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – Д/С» у 2018/2019 навчальному році забезпечували 13 педагогічних працівників ( з них 1 сумісник), які мають вищу педагогічну освіту. Усі педагоги викладають предмети за фахом. Відсоток педагогів з повною вищою освітою становить 84,6 %.

Щороку педагогічні працівники закладу освіти підвищують свій рівень професійної компетентності на проблемно-тематичних, авторських курсах підвищення фахової кваліфікації при КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти». Так у 2017/2018 навчальному році пройшли курсову перепідготовку за дистанційною формою Василенко Г.М., вчитель хімії та природознавства, Костюченко Н.В., вчитель української мови та літератури. В рамках реалізації Концепції Нової Української Школи в 2018/2019 навчальному році за Новим державним стандартом навчались першокласники (вчитель Горбенко Т.П.), яка пройшла курси підвищення кваліфікації з НУШ. У роботі з учнями 1 – го класу приділялась увага груповій, ігровій, проектній та дослідницькій діяльності, були урізноманітнені варіанти упорядкування освітнього середовища, за рахунок використання мобільних робочих місць. Особливу увагу вчитель приділяв збереженню та зміцненню фізичного здоровя учнів, їх моральному та громадянському вихованню.

Атестація педагогічних працівників закладу освіти проходила відповідно до ст. 50 Закону України «Про освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 p. № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за № 1255/18550, зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473 та з наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», наказу Міністерства освіти і науки України від 20.01.2017 № 81 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557», наказів відділу освіти Володарської районної державної адміністрації від 03.09.2018 № 200 «Про організацію та проведення атестації педагогічних працівників у навчальних закладах Володарського району у 2018/2019 навчальному році».

Так, з 13 педагогів, що мають вищу освіту, 7 присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 3 – «спеціаліст першої категорії», 1 – «спеціаліст другої категорії», 2 - кваліфікаційну категорію «спеціаліст», педагогічне звання: «вчитель – методист» - 1; «старший учитель» – 3.

ІV. МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНА ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНА БАЗА

Школа побудована у 1979 році згідно типового проекту. Загальна площа навчального закладу становить 3200 м2. Є 6 навчальних кабінетів: математики та фізики, хімії та біології, історії та географії, основ здоров’я, української мови та літератури, інформатики; 4 класні кімнати для учнів початкових класів, їдальня, учительська, кабінет директора, бібліотека, комбінована майстерня, актова та спортивна зали. Технічний стан приміщення та навчальних кабінетів задовільний, освітлення відповідав санітарно-гігієнічним нормам.

Адміністрація навчального закладу разом із трудовим колективом постійно працювали над зміцненням матеріально-технічної бази. Традиційно якісно проводились поточні ремонти приміщень за рахунок спонсорських коштів (ПАТ «Сільгосптехніка - 5000 грн.) та батьківської допомоги. В поточному році з місцевого бюджету було виділено 108 000 грн. для ремонту внутрішніх туалетів І та ІІ поверху. На території навчального закладу знаходяться приміщення школи, газової котельні, господарське приміщення, стадіон, дитяча ігрова площадка. Все це розташоване на земельній ділянці площею 1,9 га .

V. Забезпеченість підручниками, навчально-методичною та довідковою літературою, ефективність використання.

Шкільна бібліотека займає приміщення, яке складається з однієї кімнати площею 55 м2 та наявні 6 робочих місць для читання літератури. Книжковий фонд бібліотеки налічує:

- 12010 примірників художньої літератури;

- 625 примірників підручників;

- 206 методичних посібників.

Відповідальна за бібліотечний фонд учитель української мови та літератури Костюченко Н.В.

Середній відсоток забезпеченості учнів новими підручниками складав 87, 5 % :

1 – 4 класи – 75 %

5 – 9 класи – 90 %

У 2018/2019 навчальному році комплектування бібліотечного фонду здійснювався за рахунок бюджетних коштів. Приміщення бібліотеки оформлено естетично, є такі діючі виставки: «Обрії пізнання», «Наші славні земляки», «Літературна творчість Володарчан», «У мене є у серці Україна», «Вчися, дізнавайся, дивуйся».

Протягом навчального року у бібліотеці зареєстровано 48 читачів, з них 32 – учні, що становить 91 % від загальної кількості учнів. Читальний зал відвідують майже всі учні школи.

VІ. Робота з обдарованими учнями

У закладі освіти складено банк даних про здібних, обдарованих дітей (3 учнів)та вчителів, які з ними працюють.

Протягом жовтня 2018 року проходив І (шкільний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, в якому взяли участь вісім школярів, які не брали участь в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017/2018 навчального року.

Учні закладу брали участь у різноманітних інтелектуальних конкурсах: Міжнародному природничому інтерактивному конкурсі «Колосок» (осінній) – 2018» - 7 учнів (координатор Василенко Г.М.), Міжнародній природознавчій грі «Геліантус» - 5 учнів (координатор Калабернюк Н.П.), українознавчій грі «Соняшник» – 9 учнів ( координатор Костюченко Н.В.)

У навчальному закладі велика увага приділяється проведенню заходів патріотичного спрямування, відродженню українських національних традицій, естетичного спрямування, попередженню правопорушень, безпеці життєдіяльності учнів. Організована позакласна спортивно-масова робота, передбачено проведення відповідних заходів з фізичної культури. Це тиждень фізичної культури, у рамках якого пройшов Олімпійський тиждень та Олімпійський урок, спортивні змагання. Всі заходи висвітлюються на сайті навчального закладу. Учні навчального закладу були постійними учасниками та призерами районних спортивних змагань з легкої атлетики, футболу, баскетболу.

VІІ. Стан організації харчування

В їдальні КЗ «Гайворонський НВК «ЗОШ І-ІІ ст.- Д/С» на 54 посадкових місць харчується 33 дитини. Харчування учнів ( з розрахунку 8 грн. на день + овочі) здійснювалось за рахунок батьківської допомоги, харчування вихованців – за рахунок батьківських та спонсорських коштів. Протягом навчального року 2 дітей пільгової категорії були забезпечені гарячим харчуванням. Так за 2018/2019 навчальний рік за інформацією батьківського комітету на харчування вихованців та учнів було виділено

з/п

Дитчий садок

1-8 класи

Сума

(грн.)

1

Овочів

3200

3258

6458

2

Закупка продуктів харчування

7800

16664

24464

3

Спонсорська допомога

п/п «Розволожжя»

4500

4500

4

Всього:

15500

19922

35422

Матеріально-технічна база шкільної їдальні відповідає санітарно-гігієнічним вимогам: є електроплита (на 4 нагрівальні елементи), холодильник, водонагрівач, примусова вентиляція, меблі. Протягом навчального року проведено поновлення посуду на на суму 2800 грн. Для учнів та батьків зроблено інформаційний стенд. Адміністрація навчального закладу та бракеражна комісія здійснює контроль за якістю харчування учнів та вихованців дитячого садка.

VIII. Виховна та позакласна робота

Входження молодих поколінь у глобалізований, динамічний світ, у відкрите суспільство підносить роль життєвої й соціальної компетентностей учнів. Отже, пріоритетний напрям розвитку особистості, здатної до самоактуалізації, творчого сприяння світу та соціально значущої діяльності лежить у площині розв'язання проблем формування та розвитку життєвої компетентності особистості вихованця та вчителя, технологізації цього процесу. Усе це потребує перегляду підходів до визначення мети, завдань, змісту, методичного забезпечення формування життєвої компетентності особистості. Основою всіх перетворень має стати реальне знання потенціал були організовані і проведені на високому рівні шкільні свята.

Виховна робота у школі була спланована на виконання Законів України України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, державних, обласних та районних програм Національно- патріотичного виховання.

Головна увага приділялась створенню оптимального соціально-культурного мікроклімату в класних колективах, який сприяв формуванню творчої особистості учнів через організацію різноманітних форм виховної діяльності. Для реалізації цих завдань в школі розроблені плани виховної роботи класних керівників та план методичного об’єднання класних керівників. Класні колективи працюють над вирішенням визначених власних виховних проблем. З переліком основних виховних заходів можна ознайомитись відвідавши сайт навчального закладу.

Протягом навчального року в школі були проведені традиційні тематичні дні, тижні та свята: свято квітів, День українського козацтва, День Соборності України, День Святого Валентина, День пам’яті воїнів - інтернаціоналістів, Міжнародний день 8 березня, День пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф «Чорнобиль - рана і біль», День Перемоги «Свято зі сльозами на очах», Всесвітній день письменника, День космонавтики, День дитячої та юнацької книги, День матері «Мамі вклонюся до землі», День довкілля, День Скорботи і вшанування пам’яті жертв в Україні, Міжнародний день захисту дітей, тиждень правових знань, тиждень безпеки життєдіяльності, День ЦЗ та тиждень безпеки дитини, Двотижневик «Увага! Діти на дорозі!», День здоров'я.

Здійснюється контроль за станом дитячої злочинності. Учнів, схильних до правопорушень, з девіантною поведінкою у навчальному закладі немає, кількісний показник у порівнянні з аналогічним періодом минулого року залишився без змін.

Ведеться постійна профілактична робота з попередження та профілактики правопорушень та злочинності. Складено плани спільних заходів зі службою у справах дітей. Інформація правоосвітнього характеру та матеріалів про телефони довіри, органи та служби, які надають допомогу неповнолітнім розміщені в куточку, який знаходиться у доступному для всіх учнів місці.

Було організовано вшанування учасників революції гідності та Дня героїв Небесної Сотні в рамках якого проведено: загальношкільну лінійку «Україна – єдина і неподільна держава. Революція гідності», тематичні виставки «Україна моя Батьківщина», години спілкування та бесіди з учнями «Шлях мого народу до свободи. Герої небесної Сотні», «Ми нащадки козацького роду». День цивільного захисту та тиждень безпеки дитини, в рамках якого проведено конкурс фотогазет, листівок, плакатів на тему “Захист людини у надзвичайних ситуаціях”. Дискусія на тему «Чорнобильська катастрофа та її наслідки». Відпрацювання дій учнів, постійного складу школи відповідно до варіантів можливої обстановки на території школи при виникненні НС. Проведення комбінованих естафет з елементами виконання нормативів, контрольних питань розділів програми “Основи цивільного захисту. Проведено спортивні змагання «Нумо, хлопці», естафети, турніри.

Формування здорового способу життя здійснювалось через санітарно-просвітницьку роботу, проведення районних, загальношкільних акцій, фестивалів, конкурсів, цикл бесід «Я обираю здоровий спосіб життя». З метою пропаганди здорового способу життя проведено фестиваль «Молодь обирає здоров'я» , День здоров’я. На шкільних стендах оновлюється інформація з актуальних питань щодо профілактики здорового способу життя. Брали участь у проводенні районної Спартакіади учнівської молоді.

У школі проводилась активна робота з профілактики шкідливих звичок, попередження тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв, наркотичних та психотропних речовин: Проводились інформаційні заходи з питань захворюваності на ГРВІ, грип, кір .

У навчальному закладі приділялась належна увага екологічному вихованню, яке здійснювалось на всіх етапах навчання у школі. У молодших школярів формувалися перші уявлення про навколишній світ, про живу і неживу природу, про ставлення до природи. Учні 5 – 8 класів накопичували знання про природні об’єкти, закономірності росту та функціонування біологічних систем, поглиблювали і розширювали знання про явища і закони природи, розкривали причини екологічної кризи й шляхи збереження природних комплексів.

Протягом навчального року учні школи залучалися до природоохоронної діяльності. Була створена група швидкої допомоги птахам у зимовий період. Діти взяли участь у проведенні двомісячника по благоустрою території навчального закладу та населеного пункту. В екологічному вихованні особливого значення набувають предмети природничо –георгафічного циклу. Біологія і географія розкривають дітям світ рослин і тварин, середовище, що їх оточує. Фізика і хімія дають комплекс політехнічних знань, наукові засади і принципи сучасного виробництва.

Розвинутий в школі волонтерський рух. Учні брали активну участь у акціях «Милосердя», «Серце до серця», «Не будь байдужим», «Допожи ветерану» (виготовляли сувеніри для дітей-інвалідів, допомогали людям похилого віку та ветеранам війни та праці).

Двічі на рік проведено «Тиждень правових знань» в рамках якого учні прийняли участь у виховних заходах, зустрічах за круглим столом, правових брейн – рингах та інших заходах. У грудні проведено бесіду сімейним лікарем «Я обираю здоровий спосіб життя» з профілактики СНІДу, у квітні фестиваль – конкурс «Молодь обирає здоров’я», у березні конкурс «Молодь проти СНІДу».

ІХ. Управлінська діяльність

Управління школою здійснюється згідно з річним планом роботи школи, планом внутрішньошкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу.

Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

Протягом 2018/2019 навчального року адміністрацією школи здійснювалася контрольно-аналітична діяльність. Був перевірений стан викладання української мови та літератури, адаптація шестирічних дітей до навчання в школі, персональний контроль учителів, які атестуються. За планом контролювалося ведення класних журналів, відвідування школи учнями. Перевірялися питання виконання навчальних програм, ведення щоденників, зошитів, особових справ, техніки читання. За підсумками перевірок підготовлені довідки, накази, які заслухані на засіданнях педагогічної ради, на нарадах при директорі.

Навчальна діяльність педагогічного колективу у школі протягом 2018/2019 навчального року здійснювалась згідно з навчальним планом, за навчальними програмами, підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти та науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання . Всі навчальні програми виконано у повному обсязі.

Х. Соціальний захист

У 2018/2019 навчальному році робота КЗ « Гайворонського НВК «ЗОШ І – ІІ ступенів – Д/С» з питань соціального захисту незахищених категорій дітей керувалася каталогом урядових та галузевих документів, що забезпечують дотримання законодавства в галузі охорони дитинства, а саме: Законами України «Про охорону дитинства», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», Постановою Кабінету Міністрів України «Про організацію харчування окремих категорій у загальноосвітніх навчальних закладах» тощо. Протягом начального року робота з дітьми соціально незахищених категорій була спрямована на створення умов для розвитку творчої особистості як громадянина України, формування майбутнього покоління здатного створювати цінності громадянського суспільства, виховання національної культури, утворення принципів загальнолюдської моралі. Пріоритетними напрямками та принципами у навчанні та вихованні дітей соціально незахищених категорій є:

- виховання свідомого ставленні до свого здоров'я,

- формування засад здорового способу життя;

- індивідуальний підхід до кожної дитини;

- гармонія інтересів, потреб і бажань учнів;

- виховання патріотизму, громадських якостей особистості.

Був створений банк даних соціально незахищених категорій дітей:

- дітей – інвалідів – 1 учень;

- дітей багатодітних сімей – 9 учнів;

- дітей з сімей, що опинилися в складних життєвих умовах – 2 учні;

- дітей з малозабезпечених сімей – 2 учні;

ХІ. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників

Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації здійснюються лікарями Володарської центральної районної лікарні, а також медичними працівниками місцевих фельдшерських пунктів.

Учні закладу щороку на базі Володарської районної лікарні проходять медичний огляд, за результатами якого їх розподілено на медичні груп. Відповідно цих списків видано наказ по школі. З 34 учнів до основної групи віднесено 28 дітей (80 %), підготовчої – 6 (18%), спеціальної – 1 (2%).

Медичне обслуговування працівників школи організовано щорічно. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які зберігаються у школі.

ХІІ. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожний кабінет, спортивна зала має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у школі оформлено стенди з безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки, електробезпеки, правил дорожнього руху.

Протягом навчального року було проведено бесіди з питань електробезпеки, дотримання вимог пожежної та технічної безпеки, цивільного захисту, правил поведінки на водоймищах, порядку дій населення при виявленні вибухонебезпечних предметів, пожежі, надання допомоги потопаючому. Проведено планові інструктажі з учнями та відкриті виховні заходи з попередження дитячого травматизму:

- «Вогник і вогнище»;

- «Вогонь друг – вогонь ворог»;

- «У країні дорожніх знаків»;

- «Природні надзвичайні ситуації»;

- «Рятувальні прийоми та засоби в екстремальних ситуаціях»;

- «Автомобіль, дорога, пішохід».

Окрім цього на передодні весняних та літніх канікул - дні безпеки дитини: комплексні бесіди з усіх видів дитячого травматизму, пам’ятки на канікули та виконання правил безпечної поведінки під час відпочинку. У квітні за окремим планом роботи проведено тиждень з безпеки життєдіяльності школярів та день ЦЗ, у травні двотижневик «Увага ! Діти на дорозі!».

Адміністрацією школи створюються відповідні умови для безпечної організації навчально – виховного процесу. Питання щодо учнівського травматизму та безпеки життєдіяльності розглядаються на нарадах при директорові, МО класних керівників.

Одним із основних напрямків в роботі школи є формування навичок безпечної поведінки учнів. З цією метою в навчальному закладі організовано чергування вчителів у їдальні, вчителів початкових класів та чергового класу по школі, проводяться виховні години в класах, установлена єдина тематика бесід із попередження дитячого травматизму, цикл бесід «Я обираю здоровий спосіб життя», які сприяють формуванню здорової нації.В класних журналах відведені сторінки для бесід, в щоденниках учнів в наявності пам’ятки з безпеки життєдіяльності.

Співпраця з батьками

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною, комісійно складають акти обстеження житлово-побутових умов проживання певних категорій учнів.

У школі заведений журнал обліку звернень громадян. На батьківських зборах батьки мають можливість письмово висловити побажання щодо покращення навчально-виховного процесу. Створена рада школи, на засіданнях якої розглядаються питання навчання і виховання, розвитку школи та поповнення матеріально-технічної бази.

Протягом навчального року організовується всеобуч для батьків із питань правової освіти населення, виконання батьківських обов’язків, відповідальності за життя та збереження здоров’я дітей, профілактики жорстокого поводження з дітьми та насильства в сім'ї, протидії ксенофобським проявам, профорієнтації, протидії торгівлі людьми, булінгу, профілактичні індивідуальні бесіди з батьками учнів.

Директор Г.М.Василенко

Кiлькiсть переглядiв: 56

Коментарi

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Серпень 2020 Наступна
ПВСЧПСН
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31